بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

جلسه پنجم فروم اقتصاد ديجيتال (اقتصاد دیجیتال از دریچه تحول دیجیتال)

زمان برگزاری: 07/22/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر مصطفی امینی
تلفن تماس:
مکان: سالن جاويد الاثر ايرج بيات موحد ( سالن آموزش قديم)
نشانی تارنما:

اين سمينار قصد دارد از دريچه تحول ديجيتال به اقتصاد ديجيتال بنگرد و با تمركز بر "همگرايي صنايع"  بالاخص همگرايي صنعت بانكي و صنعت تلكام به تبيين مصاديق و پيامدهاي اقتصاد ديجيتال بپردازد. سپس با تشريح چهار سناريوي محتمل در اين خصوص، ويژگي‌ها و پيامدهاي اقتصاد ديجيتال را از منظر ديتايسم بررسي نمايد.

مستنداتی یافت نشد.