بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

استفاده از پلتفرم های ارتفاع بالا و وسیله هوایی بدون سرنشین ( UAV) در نسل آینده مخابرات سیار

زمان برگزاری: 07/16/1397 - 08:30 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر سعیده پارسایی فرد، خانم مینا باغانی، آقای حسین صفی، آقای محمد تقی دبیری
تلفن تماس:
مکان: سالن شهید مصطفی زاهد(آمفی تئاتر سابق)
نشانی تارنما:

با توجه به نیازهای پیش روی مخابرات سلولی نسل آینده جهت ارایه هر نوع سرویس در زمان بحران، استفاده از پلتفرم ارتفاع پایین ( LAP) و پلتفرم ارتفاع بالا ( HAP) و  وسیله هوایی بدون سرنشین ها  ( UAV)به‌عنوان ایستگاه‌ پایه سیار با قابلیت پرواز  متنوع در زمان و مکان وقوع بحران معرفی شده اند. این پلتفرم ها می توانند به عنوان سیستم های مکمل سیستم های ماهواره ای جهت ارایه یک پوشش وسیع با قابلیت اطمنیان بالا فراهم آورند. اما نکته مهم آن است که این دسته از ایستگه های پایه  قابیلتهای متنوعی دارند به عنوان مثال سرعت جا به جایی،   ارتفاع پرواز، ظرفیت و توان آنها بسیار متنوع است. به همین دلیل معماری های متنوع و مسایل گسترده ای در حوزه طراحی و تجمیع آنها با شبکه های متداول بی سیم و شبکه های ماهواره ای وجود دارد. اما از دیگر سو با توجه یه هزینه پیاده سازی کمتر آنها نسبت به سیستم های ماهواره، جذابیت بسیار زیادی در استفاده آنها در شبکه های آینده مخابراتی مانند نسل پنجم مخابرات سیار به وجود آمده است. در این کارگاه، هر کدام از این سامانه ها  بر اساس قابلیت، نوع کاربرد بررسی می شوند. تاریخچ کاربرد هر کدام از سامانه ها به همراه آخرین تقیقات و چالش های این حوزه معرفی می شود. همچنین پروژه های موفق انجام شده در این حوزه بررسی خواهند شد.

مستنداتی یافت نشد.