بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

استانداردهای نوین IOT در توسعه کسب و کار

زمان برگزاری: 07/07/1397 - 15:00 الی 17:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: فرزاد ابراهیمی- سید محمدرضا میرصراف
تلفن تماس:
مکان: سالن جلسات پژوهشکده امنیت
نشانی تارنما:

در این کارگاه آموزشی در مورد نقش استاندارد سازی در توسعه و بکارگیری فن آوری تبیین میگردد. سپس به بررسی موردی کاربرد استانداردهای زیر در اینترنت اشیا میپردازیم. این کاربردها عبارتند از: سیستم جستجو برای بیماران با اختلالات ادراکی، سیستم پایش خواب، عینک هوشمند، همیار هوشمند پارکینگ در مناطق شهری.
در ادامه یک مجموعه استاندارد که توسط کمیته استاندارد سازی IEC/SC41 به تصویب رسیده و بصورت استاندارد بین المللی ISO در آمده است را با عناوین زیر معرفی میکنیم: موارد استفاده اینترنت اشیا مرور کلی و نیازمندی های شبکه، لغت نامه، شمای معماری مرجع، مدل موجودیتها، واسط¬ها و کاربردها، راهنمای قابلیت همکاری و کاربردهای شبکه حسگر در شبکه برق هوشمند.

مستنداتی یافت نشد.