بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطيسی بر سلامت افراد

زمان برگزاری: 07/07/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر نرگس نوری
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

با توسعه استفاده از امواج الکترومغناطیسی در زندگی و فعالیت های روزانه افراد، بحث اثرات زیان بار این امواج بر سلامت انسان ها به یکی از موضوعات چالشی تبدیل شده است. نگرانی از ارتباط بین قرارگیری افراد در معرض تشعشعات الکترومغناطیسی و بیماری هایی مانند انواع سرطان، اختلالات ژنتیکی، ناباروری و اختلالات عصبی از جمله مواردی است که به عنوان موضوعات مهم حوزه سلامت انسان ها مطرح شده و توجه دولت های کشورهای مختلف را به سوی خود جلب نموده است. در این میان، توجه خاصی به عوارض این تشعشعات بر روی افراد آسیب پذیرتر جامعه (مانند زنان باردار و کودکان) شده است.
در این سمینار، ابتدا انواع ميدانهای الکترومغناطيسی و منابع اين ميدان ها معرفی خواهند شد. سپس ضمن اشاره به مکانیزم‌های بیوفیزیکی ناشی از اثر میدان‌های الکترومغناطیسی بر بافتهای زنده؛ اثرات بيولوژيکی، اختلالات و بيماری‌های ناشی از مواجهه با ميدان‌های الکترومغناطيسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. پس از آن، دوزیمتری الکترومغناطیسی شامل اندازه گیری کمیت‌های فیزیکی وابسته به توزیع و مشخصه های میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده در داخل بافت های بدن معرفی خواهد شد. در ادامه، اثرات ميدان الکترومغناطيسی بر زنان باردار و کودکان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در انتها، با معرفی برخی از قوانین و اسناد بالادستي مرتبط با تشعشات الکترومغناطیسی و سازمان‌‌های مرتبط با این موضوع در داخل کشور و اشاره به فعالیت های انجام شده توسط این سازمان ها، جمع بندی مطالب و ارائه پیشنهادها صورت خواهد گرفت.

مستنداتی یافت نشد.