بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سومين جلسه فروم اقتصاد ديجيتال سنجش اقتصاد ديجيتال

زمان برگزاری: 05/15/1397 - 09:00 الی 11:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر اسفندیار جهانگرد
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

اقتصاد ديجيتال، كه بر مبناي ويژگيهاي متغيرِ اطلاعات، محاسبات و ارتباطات تعريف مي شود، در حال حاضر محرک اصلي رشد اقتصادي و تغييرات اجتماعي جوامع مختلف به شمار ميآيد." درک بهتر از اين تحولات اساسي به ما كمک ميكند تا تصميمهاي هوشمندانه تري اتخاذ كنيم" چه ما در پي سرمايه گذاري در تحقيق، توليد و خدمات باشيم، چه به دنبال تطبيق دادن قوانين و سياستهايمان با واقعيات عصر جديد باشيم.

مستنداتی یافت نشد.