بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پـیـام رسـان

زمان برگزاری: 05/09/1397 - 11:00 الی 13:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: مهدی حسین پور، بابک معصوم پور- مسعود محمدزاده
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

تست و ارزیابی نرم‌افزار فرآیند اجرای یک برنامه کاربردی با هدف پیدا کردن اشکالات و متعاقبا بهبود کیفیت آن است. در این راستا تست و ارزیابی نرم‌افزار به عنوان يك فرايند كليدی در تضمين كيفيت سيستم‌های نرم افزاری ايفاء نقش مي‌كند. در حال حاضر تست به عنوان يك صنعت در حوزه نرم‌افزار محسوب مي‌شود و ارزیابی نرم‌افزارها و پیام‌رسانها از آن جهت که نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شده و کاربران را برای استفاده از آنها راهنمایی می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. برای ارزیابی پیام‌رسانها در آزمایشگاه باید نیازمندیهای تست و بخشهای مختلفی که باید ارزیابی شوند شناسایی شوند. در این راستا، نیازمندیهای یک نرم‌افزار و پیام‌رسان بطور کلی به دو بخش نیازمندیهای کارکردی و غیرکارکردی تقسیم می‌‌گردد. نیازمندیهای کارکردی به آنچه که مستقیما به کارکرد نرم‌افزار و عملکرد آن مربوط می‌شود بر می‌گردد در حالیکه نیازمندیهای غیرکارکردی پارامترهایی که مستقیما در کارکرد نمایش داده‌ نمی‌شوند بلکه کیفیت کارکرد یک نرم‌افزار را مشخص می‌کنند را در برمی‌گیرد.
در این پژوهش، آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلف لازم برای سنجش صحت عملکرد سامانه‌های پیام‌رسان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته‌اند تا بتوان با شناسایی بهتر حوزه، دانش لازم برای اجرایی نمودن این آزمون‌ها در قالب آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان را کسب نمود. برای این منظور ابتدا آزمون‌های مختلف نرم‌افزار و استانداردهای مربوط به آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و آزمون‌های لازم برای تست‌های عمومی و غیرکارکردی سامانه‌های پیام‌رسان استخراج شده‌اند. سپس با تعریف، شناسایی و دسته‌بندی قابلیت‌های مختلف سامانه‌های پیام‌رسان، سناریوهای آزمون برای قابلیت‌های کارکردی خاص این سامانه‌ها تدوین شده است.

مستنداتی یافت نشد.