بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

نشست مشترک دو پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطللاعات


نشست مشترک دو پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطللاعات
دکتر خوانساری و اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه، امروز شنبه 23 تیر ماه در پژوهشگاه فضایی ایران حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) دکتر خوانساری و اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه ICT با  دکتر صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و دیگر مدیران آن پژوهشگاه ديدار كردند.

بنا بر این گزارش در این جلسه پس از معرفی حوزه های فعالیت طرفین و شناخت کامل از موضوعات کاری، اهداف، برنامه ها و فعالیت های طرفین مطرح گردید و سپس در خصوص نحوه همكاري دو پژوهشگاه و تعامل در انجام پروژه های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین مقرر شد تا نشست مشترک هیأت رئیسه دو پژوهشگاه به صورت ماهانه به میزبانی طرفین برگزار گردد و در خصوص انجام اقدامات مشترك في ما بين دو پژوهشگاه تصميم سازي انجام گيرد.