بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

معرفی فناوری ارتباطات کوانتومی نوری

زمان برگزاری: 04/25/1397 - 14:00 الی 16:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: سارا توفیقی
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

در دو دهه گذشته شاهد ظهور فناوری های نوینی بوده ایم که بر مبنای کنترل خواص کوانتومی ذرات منفرد (مانند الکترون ها و فوتون ها) بنا شده اند.فناوری های کوانتومی از قوانین مکانیک کوانتومی مانند برهم نهی، درهم تنیدگی، اصل عدم قطعیت و اندازه گیری کوانتومی برای ایجاد قابلیت های کاربردی جدیدی استفاده می کنند که امکان دستیابی به آنها در دنیای کلاسیک غیرممکن است. ارتباطات کوانتومی یکی از فناوری های کوانتومی است که نه تنها توانسته است مرحله تحقیقات آزمایشگاهی و تست های میدانی را با موفقیت پشت سربگذارد بلکه نمونه های تجاری را نیز به بازار عرضه کرده است.
در این سمینار پس از بیان ایده های انقلابی مکانیک کوانتومی به معرفی و تشریح قابلیت های فناوری ارتباطات کوانتومی پرداخته می شود و سپس ضرورت پیاده سازی و بومی سازی این فناوری در کشور بیان می شود. در نهایت مروری بر فعالیت ها و دستاوردهای پروژه بنیادی ارتباطات کوانتومی نوری با عنوان "بهبود پروتکل های ارتباطات کوانتومی نوری منتخب و پیشنهاد پروتکل های مناسب جهت پیاده سازی در کشور" صورت خواهد گرفت.

مستنداتی یافت نشد.