بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

تکنیک های خلاقیت

زمان برگزاری: 04/11/1397 - 09:00 الی 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: موسی خانی
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسی
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.