بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آشنایی با فن آوری واقعیت مجازی و کاربردهای آن در توانبخشی شناختی

زمان برگزاری: 04/06/1397 - 13:30 الی 15:30
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: علیرضا طاهری- مجتبی شهاب
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.