بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

Applied Deep learning

زمان برگزاری: 04/05/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: سمینار
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: علیرضا نوروی
تلفن تماس:
مکان: سالن آموزش
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.