بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

نهادینه سازی، فرآورده دهی و آینده پژوهی

زمان برگزاری: 04/05/1397 - 10:00 الی 12:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارائه دهنده: کامبیز بدیع
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسی
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.