بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

کارگاه شهر هوشمند

زمان برگزاری: 02/25/1397 - 13:00 الی 16:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: مهندس آریان ستوده مهر
تلفن تماس:
مکان: سالن شهید مصطفوی زاهد
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.