بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT


انتصاب مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم  مهندس عاطفه قوامی فر به سمت "مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:

سرکار خانم مهندس عاطفه قوامی فر
سلام علیکم
      با عنایت به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در مسئولیت های محول شده، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت عنوان « مسئول راه اندازی مرکز رشد و توسعه فناوری های نوین حوزه ICT» پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) منصوب می شوید.
حداقل تحقق موارد ذیل مورد انتظار است:
1- طراحی ساختار، فرایندها و خدمات قابل ارائه این مرکز به شرکتهای زایشی و واحدهای فناور پژوهشگاه.

2-همکاری با معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمی و پژوهشکده ها به منظور تسهیل استقرار شرکت های زایشی پژوهشگاه.

امید است با عنایت به استعانت از پروردگار متعال ومد نظر قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، پژوهشگاه را در تحقق ماموریت محول شده و اعتلای کشور جمهوری اسلامی ایران یاری فرمایید.
محمد خوانساری