بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات


انتصاب سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای ابوذر عرب سرخی میشابی به سمت " سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات" منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم به این شرح است:

جناب آقاي   دکتر ابوذر عرب سرخی میشابی
سلام عليكم
با عنايت به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالي در مسئوليت‌هاي محول شده، به موجب اين حكم به عنوان « سرپرست پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات » پژوهشگاه منصوب مي‌شويد.
حداقل تحقق موارد ذیل مورد انتظار است:
1- اصلاح «برنامه پژوهشي پنج ساله» پژوهشكده، مبتني بر دو ويژگي «تعالي شايستگي هاي محوري» و «جذب حداكثري درآمد اختصاصي» در راستاي اسناد بالادستي و سياست ها و اولويت هاي پژوهشي پژوهشگاه.
2- اهتمام ويژه به «موضوعات محوري پژوهشي» و «پروژه هاي تدوين نقشه راه» در راستاي تحقق «اهداف برنامه اي» و «شايستگي هاي محوري».
3- ايجاد سازوكار نظارت بر عملكرد برنامه اي و ارزيابي عملكرد گروه هاي پژوهشي در تحقق برنامه هاي ساليانه و شايستگي هاي محوري پژوهشكده.
4- ايجاد پيوند بين عملكرد پژوهشي گروه ها با هرگونه پرداخت حقوق و مزايا به كليه پرسنل پژوهشكده.
5- رصد، پايش و بومي سازي فناوري هاي نوين حوزه ي امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بر مبناي نظام نوآوري باز.
6- ايجاد شركت هاي زايشي برگرفته از فعاليت هاي پژوهشي.
7- اهتمام به توسعه همكاري هاي ملی و بين المللي.
امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش وافر خدمتگذاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف دولت تدبير و اميد، موفق و مؤيد باشيد.
محمد خوانساري