بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

کارگاه روز بهینه سازی در 5G

زمان برگزاری: 11/17/1396 - 08:00 الی 11/18/1396 - 16:00
نوع: کارگاه آموزشی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دکتر سعیده پارسایی فرد و دکتر بابک حسین خلج و دکتر محمدعلی مداح علی و دکتر نادر مکاری
تلفن تماس:
مکان:
نشانی تارنما:

مستنداتی یافت نشد.