بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

 

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

ردیف نام فایل تصویری
1 فناوری ارتباطات کوانتومی نوری
2 طراحی وساخت سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 100G
3 پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن مخابراتی ماهواره GEO
4 سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی

5 پروژه راهبرد گذر به شبكه IPV6 كشور
6 شبكه LTE مبتني بر نرم افزار ITRC
7 سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايتها

 

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها: