بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

 

مصاحبه های تصویری از پروژه های پژوهشگاه

 

ردیف نام فایل تصویری
1 استفاده از پلتفرم های ارتفاع بالا و وسیله هوایی بدون سرنشین در نسل آینده مخابرات سیار
2 فناوری ارتباطات کوانتومی نوری
3 طراحی وساخت سیستمهای انتقال نوری POTN با قابلیت ROADM تا نرخ 100G
4 پروژه ملی طراحی و ساخت آنتن مخابراتی ماهواره GEO
5 سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی

6 پروژه راهبرد گذر به شبكه IPV6 كشور
7 شبكه LTE مبتني بر نرم افزار ITRC
8 سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايتها

 

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها: