بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

عملکرد پژوهشگاه در هفته پژوهش

 

 

مصاحبه های تصویری از پروژه های ارائه شده در نمایشگاه

ردیف نام فایل تصویری
1 سامانه اندازه گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی

2 پروژه راهبرد گذر به شبكه IPV6 كشور
3 شبكه LTE مبتني بر نرم افزار ITRC

4 سامانه بومي رتبه بندي و پايش وب سايتها

 

 

گالری تصاویر

 

پیوست‌ها: