بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فراخوان کارشناس در حوزه شبکه های IP


پروژه ای در پژوهشگاه ارتباطات و فن آوری اطلاعات برای کار در حوزۀ شبکه های IP نیاز به همکاری کارشناسان شبکه با حداقل مدرک کارشناسی ارشد دارد. جهت درخواست همکاری رزومۀ خود را به آدرسip-mpls@itrc.ac.ir ارسال فرمایید.

پیوست‌ها: