بیست و چهارمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات با موضوع "بکارگیری پویایی سیستم جهت بررسی کمبود طیف فرکانسی"

شما اینجا هستید

نوع: 
سمینار
زبان: 
فارسی
برگزاری در درون پژوهشگاه: 
زمان برگزاری: 
دوشنبه, ۱۵ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
ارائه دهنده: