بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فراخوان: فراخوان ارزیابی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید دوربین های مداربسته

علاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در زیر، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۷۱) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۷) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.


فراخوان فراخوان ارزیابی ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید دوربین های مداربسته

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مطابق مشخصات ارائه شده در اسناد ارزیابی کیفی از تمامي پیمانکاران حقوقی مرتبط با موضوع مناقصه ، ارزیابی کیفی به عمل آورد. لذا از تمامی پیمانکاران واجد شرایط و دارای سوابق، امکانات و تجربیات دعوت می شود جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ انتشار آگهی  تا مورخه 96/3/20 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به آدرس : تهران- خیابان کارگر شمالی- روبروی سازمان انرژی اتمی- مرکز تحقیقات مخابرات ایران (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)- اداره بازرگانی- سرکار خانم منوچهری، مراجعه نموده و مدارک ارزیابی کیفی را دریافت نمایند و پس از تکمیل مدارک و تهیه مستندات مربوطه در پاکت در بسته، حداکثر تا ساعت 14 مورخ 96/3/30 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
• شرایط اعلام شده می بایست به مهر و امضا صاحبان مجاز شرکت رسیده باشد.
• پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از بررسی اسناد و مدارک تحویلی بر اساس چارچوب های تعریف شده در اسناد به ارزیابی کیفی اقدام و از واجدین شرایط پس از احراز صلاحیت نهایی جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
• بدیهی است ارائه مدارک و اسناد ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان  جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

               مدیریت  تدارکات و پشتیبانی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتعلاقمندان به شركت در فراخوان پروژه هاي برونسپاري مندرج در فوق، لازم است فرم ارائه سوابق علمي - اجرايي (فرم شماره ۴۷۱) را تكميل نموده و طي نامه رسمي جهت معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي پژوهشگاه توسط پست پيشتاز يا بصورت حضوري به دبيرخانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات تحويل گرديده و رسيد دريافت دارند. ضمناً در صورتيكه فرم RFP در سايت گذاشته شده باشد پيشنهاددهندگان موظفند دو فرم پيشنهاد پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۷) و پيشنهاد قيمت پروژه (برونسپاري) (فرم شماره ۴۵۸) را تكميل و در دو پاكت مجزا و بصورت مهر و موم شده طي نامه رسمي به پژوهشگاه مشابه مورد قبلي كه در بالا ذكر شده است ارسال نمايند. شايان ذكر است صرفاً پيشنهاداتي توسط اين پژوهشگاه بررسي خواهند شد كه حداكثر تا ساعت ۱۲ روز "تاريخ خاتمه فراخوان" ارسال گردد.

سه شنبه, خرداد 16, 1396