بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سيستم پيگيری شکايات

دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور ارائه خدمات بهتر،  بررسي نقطه نظرات، پيشنهادات، انتقادات پرسنل و مراجعين گرامي و آگاهي از  عملكرد مسئولين و كارمندان مرکز از لحاظ سرعت، دقت، انظباط كاري، پيشگيري فساد اداري، ارتقاء شفافيت، ضابطه مداري، توجه و حساسيت در نگهداري و مصرف اموال دولتي، كنترل انظباط مالي، صرفه جوئي در هزينه و نهايتاً تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  سيستم را به صورت مبتني بر وب راه اندازي كرده است.
کليه کارمندان مرکز تحقيقات مخابرات و ساير کساني که به نحوي از اين مرکز شکايتي داشته باشند مي‌توانند شکايت خود را به صورت الکترونيکي وارد سيستم کرده و به صورت Online نتيجه را پيگيري نمايند. مراحل پاسخگويي به شكايات بصورت زير است.

نحوه ارسال شكايت:

    انتخاب ارسال شكايت از همین صفحه
    پر كردن فرم شكايت و ارسال آن
    تلفن تماس جهت ثبت و پیگیری شکایات: ۸۴۹۷۷۷۵۹ و ۸۴۹۷۷۰۴۲
  

پیوست‌ها: