بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با توجه به رویکردها و الزامات آن

دکترخوانساری درسومین رویداد کلا ن داده ها؛
حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با توجه به رویکردها و الزامات آن
دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه در سومین رویداد کلان داده ها که امروز11 دی ماه در پژوهشگاه برگزار گردید بیان کرد باید با توجه به رویکردها و ضرورت های حوزه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سمت آن را به عنوان حرکت اجتناب ناپذیر، دنبال کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات، در این رویداد دکترخوانساری در ابتدا ضمن تشکر از سازمان تنظیم مقررات، در خصوص پیگیری رگولاتوری کلان داده گفت: اگر امروزه حرکت به سمت تحول و یا اقتصاد دیجیتال را به عنوان حرکت اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه فضای مجازی درکشور دنبال می کنیم قطعا باید به الزامات، رویکردها وضرورت های این حوزه توجه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد، در گذشته حل مسائل به صورت سنتی صورت می گرفت ولی در شرایط جدید با توجه به رد یا اثر دیجیتالی که فعالیتهای روزمره مردم، حادث می کند حل مسائل ضرورتاً به رویکرد پردازشهای بیگ دیتا مربوط خواهد شد و در خدمات شهری، خدمات سلامت و تصمیم گیریهای کلان ملی، ناگزیر به حرکت به سمت آن خواهیم بود. در این باره چنانچه از قبل پیش بینی ها و برنامه ریزیها صورت گیرد وتکالیف دولت و بخش خصوصی را بدانیم وچالشها بررسی شود، قادر خواهیم بود با برنامه ریزی مناسب از تبدیل شدن فرصت به چالش جلوگیری کنیم و این یکی از وظایف پژوهشگاه است و امیدواریم با همکاری سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه به عنوان نهاد بالادستی، این حرکت باعث ایجاد رقابت و نوآوری در بازار شود. وی افزود حجم، تنوع، سرعت، تغییرپذیری در داده های کلان باعت بررسی استانداردها، حوزه امنیت، حوزه کسب وکار، چالشهای حقوقی و  ارزیابی وضعیت این حوزه در کشور می شود.

دکتر خوانساری گفت:  چالشهایی وجود دارد که ضرورت برگزاری این برنامه را ایجاد می کند. از یک طرف در حوزه پردازش کلان داده، حجم بالایی از داده را داریم ولی از طرف دیگر شفاف نبودن فرایند پردازشی را داریم. در حوزه کلان داده، مرزی بین داده های حساس و غیر حساس وجود ندارد. حجم عظیمی از اطلاعات شخصی در حال جمع شدن است و این اطلاعات از طریق گوشی ها و اپلیکیشن ها در اختیار شرکت های جمع آوری کننده دیتا قرار میگیرد. چالش بعدی تغییر در تعادل قدرت بین دولت و بخش خصوص است و این موضوع باعث تضعیف حاکمیت دولتها بر شهروندان می شود. درحوزه بیگ دیتا تمایزی در داده ها و کیفیت آنها وجود ندارد وممکن است دچار عدم وجود یک نمای بیطرفانه از موضوعات شویم یعنی حجم بالایی از داده های بی کیفیت در یک سیستم کلان داده، ممکن است تصمیم سازی نامناسبی را ایجاد کند و پردازش داده های بی کیفیت ممکن است تصمیمات سیاستی ونامناسبی در سطح کلان به وجود آورد، بحث از بین رفتن اطلاعات وجود دارد،  با توجه به نگهداری سابقه جستجوها و ایمیل هر شخص، به صورت اتوماتیک اخبار خاصی به وی داده می شود، این سوابق از اطلاعات گذشته منتج می شود و این باعث می شود اخبار و اطلاعات مهم در اختیار شخص قرار نگیرد و چالش بعدی ایجاد نابرابری و تبعیض در دسترسی به اطلاعات و خدمات در میان اشخاص و گروه های که دارای ویژگیهای مشترک هستنند، می باشد.

وی افزود: در این حوزه دو دسته وجود دارند کنترل کننده یا واپایشگر، یعنی کسانی که داده تولید می کنند و کسانی که داده را مصرف می کنند و پردازش کننده داده هستند. در این همایش گزارش آماری مفصلی از دستگاههای مختلف ارائه خواهد شد که جزئیات آن برای تصمیم گیری دستگاههای مختلف مورد نیاز می باشد.

دکتر خوانساری گفت: مسیر حرکت به سمت داده های کلان از مسیر داده های باز دولت می گذرد اگر ما در دولت داده های خود را باز نکنیم و در اختیار کسب وکارهای نوآور قرار ندهیم و جریان دسترسی را برای تبدیل اطلاعات به سرمایه های ملی ایجاد نکنیم اتفاق مناسبی به صورت معادل در بخش خصوصی نخواهد افتاد.

وی در ادامه  از تمامی شرکت کنندگان از سازمانهای مختلف،پژوهشگران، دانشگاهیان، کسب وکارهای بخش خصوص و نوپا خواست کسب و کارهای مبتنی بر داده که سرمایه های بسیار مهمی برای ایجاد رقابت، رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستند داده را را باز کنیم و در اختیار دیگران قرار دهند.

دکتر خوانساری بیان کرد: از جمله فعالیتهای پژوهشگاه در این بحث مخزن کتابخانه دیجیتال است که در آن منابع اطلاعاتی پروژه های 5 سال گذشته شامل 3000 پروژه، باز و در اختیار همه قرار گرفته است. چنانچه دستگاههای که حجم بالایی از اطلاعات و خدمات دارند بویژه حوزه های شهرداری بتوانند داده های شهری، ترافیکی وشهرسازی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، حرکت به سمت کلان داده ها شفاف خواهد شد.

خوانساری در انتها افزود پژوهشگاه در جایگاه نهاد مشاوره ای و پژوهشی وزارت آماده برگزاری کارگاههای توجیهی و مشاوره ای در این حوزه می باشد. وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد با بازخوردمناسب، مسیر حرکتی اش را برای ادامه خدمات حوزه کلان داده ادامه دهد.