بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

آیین نامه داخلی شورای پژوهشی به تصویب رسید

برای اولین بار در پژوهشگاه؛
آیین نامه داخلی شورای پژوهشی به تصویب رسید
آیین‌نامه داخلی شورا پژوهشی به‌عنوان اصلی‌ترین آیین‌نامه حوزه پژوهش برای اولین بار در تاریخ تشکیل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این آیین‌نامه که در راستای اختیارات و وظایف شورای پژوهشی در اساسنامه پژوهشگاه تدوین گردیده است پس از بررسی در جلسات متعدد و فوق‌العاده شورای پژوهشی به تصویب رسید.

تصویب این آیین‌نامه نقش بسیار مؤثری در شفافیت، تسهیل و تسریع تصویب پروژه‌های پژوهشی خواهد داشت.

متن این آیین‌نامه در آدرس orsp.itrc.ac.ir قابل‌دسترسی است.