بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سمینار "خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطيسی بر سلامت افراد" برگزار گردید


سمینار "خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطيسی بر سلامت افراد" برگزار گردید
سمینار "خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطيسی بر سلامت افراد" در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار گردید.

این سمینار به عنوان دستاورد حاصل از انجام مأموریت مطالعاتی " تحلیل و بررسی تشعشعات الکترومغناطیسی زیر18GHz و خطرات ناشی از این تشعشعات بر سلامت افراد" با حضور تیم اجرایی و جمعي از مديران و كارشناسان پژوهشگاه برگزار گرديد.

 بنا بر این گزارش در ابتدا انواع ميدان­های الکترومغناطيسی و منابع اين ميدانها، مکانیزم‌های بیوفیزیکی اثر میدان‌های الکترومغناطیسی بر بافت­های زنده  و اثرات بيولوژيکی، اختلالات و بيماری‌های ناشی از مواجهه با ميدان‌های الکترومغناطيسی مورد اشاره قرار گرفت. سپس دوزيمتری الکترومغناطیسی و کاربردهای آن در تعیین میزان اثر پذیری بدن از تابش میدان­ها معرفی شد. در ادامه، با اشاره به آسیب­ پذیر بودن بیشتر  زنان باردار و کودکان، اثرات ميدانهای الکترومغناطيسی بر سلامت این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. سپس، قوانین و اسناد بالادستي مرتبط با تشعشات الکترومغناطیسی معرفی شد و سازمان‌‌های مرتبط با این موضوع به همراه کارهاي انجام شده توسط سازمان­ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­های داخل کشور معرفی گردید.

در پایان با اشاره به کاستی­های موجود در هر دو حوزه قوانین و مقررات، و تحقیقات، پيشنهاد­هایی برای انجام فعاليت­های جدی  در رابطه با مخاطرات تابش امواج الکترومغناطیسی بر انسان­ها ارائه شد.