بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات؛
برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
چهارمین جلسه شورای مدیران حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 97، به میزبانی پژوهشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، این جلسه با حضور آقای فنائی رئیس مرکز حراست وزارت، آقای دکتر خوانساری رئیس  پژوهشگاه، مدیران حراست شرکتها و سازمانهای تابعه به همراه معاونین و جمعی از کارشناسان حراست وزارتخانه برگزار گردید.

بنابراین گزارش در ابتدای جلسه آقای فنایی ضمن تشکر از میزبانی پژوهشگاه، از همکاری مدیران  و کارکنان پژوهشگاه با مجموعه حراست ، قدردانی نمود.

در ادامه جلسه نیز آقای دکتر خوانساری ضمن تشکر  از زحمات و همکاریهای ارزشمند مجموعه حراست با دیگر مجموعه ها، صحبتهایی در خصوص نقش حراست در تعالی سازمان را عنوان نمودند.

در انتهای جلسه مباحثی در خصوص روشهای الکترونیکی نمودن فعالیت های حوزه حراست در خصوص شرکتهای طرف قرارداد و کارکنان، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.