بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

كارگاه آموزشي " نهادینه سازی، فرآورده دهی و آینده پژوهی علم " برگزار گردید


كارگاه آموزشي " نهادینه سازی، فرآورده دهی و آینده پژوهی علم " برگزار گردید
كارگاه آموزشي " نهادینه سازی، فرآورده دهی و آینده پژوهی علم "، توسط جناب آقاي دكتر كامبيز بديع، با حضور پژوهشگران و و جمعي از مديران پژوهشگاه برگزار گرديد.

بنا بر این گزارش در اين كارگاه مطرح گردید که  نهادینه سازی، فرآورده دهی و آینده پژوهی، سه عنصریست که در پرتوی آن می توان متضمن پیشرفت و تعالی علم در یک جامعه بود. نهادینه سازی، فی نفسه شرایط لازم برای ورود به صحنه علم ورزی را فراهم نموده و فرآورده دهی، بر اقدامات عملی­ای که می­تواند علم را مثمر ثمر سازد، تأکید می­ ورزد. آینده پژوهی نیز به سهم خود، افق­های نوینی را که سزاوار کار علمی در سطوح گوناگون است، به بحث می­ گذارد.

بنا بر این گزارش، نهادینه سازی علم با تأکید بر چهار مقوله آموزش، پژوهش، برنامه ریزی و ترویج / تسرّی به عنوان چهار لازمه اصلی، فرآورده دهی علم با تأکید بر ابعاد کشف خواصّ و خصوصیّات و نیز طرّاحی  و عملیاتی سازی مصنوعات و نهایتاً آینده پژوهی علم با تأکید بر مواردی از قبیل روند بسط­ علم پیش­­نگری جهات نو، بومی سازی دستآوردها و زمینه سازی برای بهسازی آموزش و پژوهش، به سمع مخاطبین می رسد.