دوره آموزشی «جهان‌های اجتماعی و فضای مجازی» در پژوهشگاه برگزار شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، دوره آموزشی «جهان‌‌های اجتماعی و فضای مجازی» توسط استاد ارجمند، دکتر حمید پارسانیا (عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران)  در سالن آموزش پژوهشگاه برگزار گردید.

بنابر این گزارش، دوره آموزشی یادشده، یکی از پیش نشست‌‌های همایش بین­ المللی دین، فرهنگ و فناوری بوده که به پیشنهاد و با برنامه ریزی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شده است.

در این دوره آموزشی، دکتر پارسانیا در خصوص نحوه اثرگذاری ظهور فضای مجازی بر فرهنگ توضیح داد: "تکنولوژی‌‌های ارتباطی، آستانه ادراکی و حسی انسان را بسط می دهند؛ و وقتی که تکنولوژی جدید می آید، حتی انسان‌ها  نیز فعال و خلاق می شوند."

وی افزود: « هویت هر جامعه به فرهنگ است و با ظهور فضای مجازی و وسایل ارتباطی جدید، چارچوب‌‌های امنیتی جغرافیایی، بی معنا می شود؛ نه اینکه فرهنگ از بین برود. منتها فرهنگ‌هایی که نتوانند از یک نوع ثبات و یقین شهودی و یا علمی و عقلی برخوردار شوند، در اثر این از جاکندگی، متزلزل می شوند و وقتی كه مرزها برداشته می شود یک رقابت جدی بین فرهنگ‌ها و در واقع، یک جنگ هویتی شکل می گیرد که جنگ نرم است و استحاله‌‌های فرهنگی در این عرصه واقع می شوند».

در ادامه نیز، ایشان درباره کیفیت اثرگذاری فضای مجازی بر اعتقادات دینی، گفت: «هنگامی که دین، برگرفته از حوزه فرهنگ عمومی‌باشد، با تغییر فرهنگ، در معرض تزلزل قرار می گیرد. اما اگر انسان دین خود را از برهان و یقین گرفته باشد و یا بالاتر از آن، آنگونه که نبی یا یک انسان کامل، دین را با شهود می گیرد، این تعبیر حضرت علی (علیه السلام) صدق می کند که اگر همه عالم چون امواج در برابر من هجوم آورند، من چون بطی (مرغابی) خواهم بود که بر فراز این امواج مسیر خود را می روم».

در بخش دیگری از این دوره آموزشی استاد پارسانیا در رابطه با این که آیا فضای مجازی، جهانی دیگر به موازات جهان‌‌های اجتماعی است، گفت: «فضای مجازی، جهان جدیدی خلق نمی­کند؛ فضای مجازی فرصت عملیات است و در همین جهان اجتماعی که از قبل بود، فرصت‌ها و ظرفیت‌‌های عملیات را دگرگون می­کند و تغییر می دهد. وی اضافه كرد: ما دو جهان به موازات همدیگر نداریم که قواعد و مقررات یکی از این دو جهان را دولت‌ها به صورت سنتی ببندند و قواعد جهان دیگر (یعنی فضای مجازی) را بخش دیگری که تکنولوژی به دست آنهاست ».

دیدگاه‌های اخیر