پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق به اخذ مسئولیت دبیرخانه كمیته "اینترنت اشیا و فناوریهای مرتبط" گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در نشست روز یكشنبه مورخه۲۹ بهمن ماه، كمیته ملی برق و الكترونیك ایران (INEC)، برای تاسیس كمیته فرعی ISO/IECJTC1/SC41 متنناظر با كمیته فنیISO/IECJTC1/SC41، پس از معرفی كاندیداها، رای گیری بعمل آمد و آقای مهندس فرزاد ابراهیمی به عنوان رئیس كمیته و آقای دكتر محمد آزادنیا (سرپرست آزمایشگاه فناوری اطلاعات) به عنوان دبیر كمیته مذكور انتخاب گردیدند.

بنا بر این گزارش، در نشست مذكور تركیب هیات رئیسه كمیته شامل رئیس و دبیر كمیته، از طریق برگزاری انتخابات در محل سازمان ملی استاندارد ایران مشخص گردید.

این گزارش حاكی است، سازمان ملی استاندارد ایران با عنایت به اهمیت استاندارد سازی و كاربرد استاندارد‌های بین المللی در عرصه تجارت جهانی و ساماندهی هر چه بیشتر مشاركت جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های كمیسیون بین المللی الكتروتكنیك (IEC)، اقدام به تشكیل كمیته‌‌های متناظر با كمیته‌‌های فنی (IEC) ، كه وظیفه تدوین استاندارد‌های بین المللی دو حوزه برق و الكترونیك را بر عهده دارند، نموده است. نشست اخیر نیز به همین منظور برگزار گردید.

دیدگاه‌های اخیر