بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

برگزاری دوره آموزشی پیوست نگاری فرهنگی در پژوهشگاه


برگزاری دوره آموزشی پیوست نگاری فرهنگی در پژوهشگاه
نیم روز نخست دوره عمومی پیوست نگاری فرهنگی، با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه در محل آمفی تئاتر قدیم پژوهشگاه؛ سالن شهید مجید مصطفی زاهدبرگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) این دوره، بر اساس تأکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر احیاء مباحث حوزه فرهنگ در فضای مجازی و با توجه به تکالیف قانونی ذیربط برگزار می­گردد.

بنا بر این گزارش مباحث دوره، توسط جناب آقای دکتر حسن بنیانیان ،رئیس کمیسیون پیوست­ نگاری فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو نیم روز 23  و 24 بهمن ماه مشتمل بر  عوامل مؤثر در تحولات و تغییرات فرهنگی در ایران، امکان­پذیری مدیریت و مهندسی فرهنگ، ابزارهای کلیدی در اعمال مدیریت بر فرهنگ،  راهبردهای کلان مدیریت فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی،  توضیح اجمالی فلسفه الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی،چیستی و چگونگی پیوست­ نگاری فرهنگی،الگوی عمومی پیوست­ نگاری فرهنگی،نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات در تحولات فرهنگی،  فضای مجازی و نقش­ آفرینی آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران برگزار  و در بخش انتهایی، نشست پرسش و پاسخ با حضور مسئولان پژوهشگاه، برگزار می گردد.