بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بازدید مدیرکل امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور از پژوهشگاه


بازدید مدیرکل امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور از پژوهشگاه
مدیرکل امور زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه مدیران و کارشناسان ذیربط از بخشهای مختلف پژوهشگاه بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور آشنایی با بخشهای مختلف پژوهشگاه، از پژوهشگاه دیدن نمودند و با مدیران پژوهشگاه جلسه برگزار کردند.

بنابراین گزارش، در این دیدار از پژوهشکده های فناوری ارتباطات و آزمایشگاههای ارتباطات رادیویی، ارتباطات ماهواره ADSL، ارتباطات نوری و تجهیزات شبکه، پژوهشکده فناوری اطلاعات و آزمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات و تأیید نمونه فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت فاوا و آزمایشگاه هاي امنيت ارتباطات و فناوري اطلاعات   و دیتا سنتر پژوهشگاه بازدید نمودند.

این گزارش حاکی است، پس از بازدید، در جلسه ای که با حضور مدیران سازمان برنامه و بودجه و رئیس معاونین و مدیران پژوهشگاه برگزار گردید. مدیران به معرفی مهمترین طرحها و دستاوردهای پژوهشگاه پرداختند.

همچنین در جلسه مذکور، مدیران پژوهشگاه با توجه به مشکلات و معضلاتی که در مسیر تأمین اعتبار پروژه ها در پژوهشگاه وجود دارد، خواستار رفع این مشکل از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور شدند.