بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

اهداف و راهکارهای کلان

اهداف

فعالیت‌های پژوهشگاه، اعم از پژوهش، آموزش، اطلاع‌رسانی و توسعه، می‌بایست دارای اهدافی مشخص و هم‌راستا با مأموریت‌های محوّله و تعریف‌شده باشند. در این اهداف با سرلوحه قرار دادنِ مأموریت‌های محوله استخراج می‌شوند، به نحوی که با اسناد بالادستی و توان و تجربه پژوهشگاه منطبق باشند. چهار هدفِ کلان برای تعریفِ پروژه‌ها در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

راهکارهای کلان

با توجه به نقش محوری پژوهشگاه طی سالیان متمادی در حمایت از پژوهش‌های تخصصی بخش فاوای کشور و نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، ضروری است که پشتیبانی هدفمند از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا صورت پذیرد تا این شرکت‌ها پس از طیِ دشواری‌های اولیه‌ی راه‌اندازی بتوانند به تولیدِ علم و فناوری و ارتقای خدمات و زیرساخت‌ها در کشور بپردازند. همچنین اهمیت و چگونگی استفاده از فعالیتهای پژوهشی بنیادی صورت گرفته در دانشگاه‌ها نیز نباید مغفول واقع شود تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه و بومی‌سازی فناوری‌ها با تکیه بر دانش و توان داخلی بهبود یابد.

علاوه بر این، هدایت پژوهش در جهت ایجاد و توسعه خدمات الکترونیکی عمومی و پایه از جمله دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بهداشت الکترونیک و تجارت الکترونیک نیز از وظایف پژوهشگاه در راستای انجام مأموریتهایی نظیر برنامه‌ریزی برای ارتقای کمّی و کیفی وضعیت فاوا در کشور و ترسیم حوزه‌های جدید پژوهش می‌باشد که با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های هدفدار پژوهشی و ترویجی قابل انجام است.

با توجه به امکانات، تجارب و توانمندی‌های پژوهشگاه، فرصت‌های متعددی جهت همکاری با سایر بخش‌های دولت و صنایع کشور نیز وجود دارد که می‌تواند در راستای کمک به کشور و حرکت در راستای خودکفایی مالیِ پژوهشگاه به آن پرداخته شود. تولیدِ محصولات و نمونه‌ها، تدوین برنامه‌های جامع پژوهشی، مدیریتی و راهبردی در حوزه‌ فاوا و خدماتِ مختلفِ مشاوره و آزمایشگاهی در این میان با توجه به تجربه و توان پژوهشگاه از اهمیت بسزایی برخوردارند. برخی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این خصوص عبارتند از:

انجام مطالعات فنی، اقتصادی، فرهنگی در سطح ملی در زمینه ICT.
بررسی نیازهای ملی و تدوین اولویتهای پژوهشی در زمینه ICT
تدوین سیاستها و راهبردهای توسعه ICT در سطح ملی و سازمانی
تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی.
مدیریت و به کارگیری مشاورین ملی و بین‌المللی در زمینه طرح‌های توسعه
ارتقای سطح مدیریت بر خدمات مشاوره‌ای

با توجه به وابستگی پژوهشگاه به وزارتخانه طبیعی است که پاسخ به نیازهای پژوهشی و مشاوره‌ای وزارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن بخشی از پروژه‌های با اولویت بالای پژوهشگاه را به خود اختصاص دهد. پژوهشگاه با فعالیت‌های مختلفی نظیر مشاوره، ارائه‌ی خدمات مختلف آموزشی و آزمایشگاهی، تدوین سیاست‌ها و راهبردها و انجام پروژه‌های پژوهشی و کاربردی حسب سفارش دستگاه‌های تابعه می‌تواند تمامی یا بخشی از این نیازها را برآورده سازد.

توسعه‌ی تعاملاتِ علمی و پژوهشی در سطحِ ملّی در راستای مأموریت‌های برنامه‌ریزی و حمایت منسجم جهت نهادینه شدن پژوهش حوزه فاوا در سطح کشور امری ضروری می‌نماید. همچنین  جلب مشارکت و تقویت حضور بخش خصوصی و تعاونی در تجاری‌سازی نتایج پژوهش و شبکه‌سازی ظرفیت‌های موجود در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. راه‌اندازیِ همایش‌ها و نشست‌های داخل کشور، دعوت از نخبگانِ ایرانیِ خارج از کشور و شرکت در همایش‌های مرتبط داخل کشور برای ارتباط با صنعت و دیگر پژوهشگران نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود.

با توجه به کمبودهای موجود در زمینه نیروهای متخصص و دانش و فناوری روز و تحریم‌های مرتبط، تعامل هدفدار با کشورهای صاحب دانش و فناوری برای غلبه بر کاستی‌ها و رشد سرمایه گذاری خارجی در بخش پژوهش و توسعه زیرساخت‌ها امری گریزناپذیر می‌نماید. طبیعی‌ست که این امر می‌بایست با پایبندی به ارزش‌های ملی و سیاست‌های نظام و بر پایه احترام دوجانبه و با عنایت به دغدغه‌های امنیتی صورت پذیرد. همچنین کسبِ اعتبار علمی (قدرتِ نرم) با تعامل با کشورهای منطقه و انتقالِ تجارب کسب شده به دیگر کشورهای در حال توسعه، بالاخص کشورهای هم‌زبان یا مسلمان از دیگر فعالیت‌های مهم جهتِ توسعه‌ی تعاملاتِ بین‌المللی می‌باشد.

پژوهشگاه، به عنوانِ بازوی پژوهشیِ وزارتخانه می‌بایست الگویی فاخر برای دیگر نهادها و مراکز در زمینه افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع باشد این امر با به‌کارگیری خردمندانه از دانش مدیریتی روز و فناوری‌های نوین برای ارتقای فرایندهای سازمانی، مدیریتی و پژوهشی امکان‌پذیر است. در این راستا می‌بایست به طور مستمر پروژه‌هایی برای بهبودِ فرایندها و سامانه‌های سازمانی و ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی/ارتباطاتی و توانمندسازی و آموزش علمی و فرهنگی سرمایه‌های انسانی تعریف و اجرا شوند. تدوین مستندات مرتبط برای نشر دانش و کمک به دیگر دستگاه‌ها در این خصوص نیز بخشی از توسعه داخلی پژوهشگاه به شمار می‌آید تا دانش و راهکارهای گردآوری شده بتواند توسط دیگر مجموعه‌ها مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

پیوست‌ها: