بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
51 تدوین ضوابط اپراتور(های) غیر دولتی پست برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
52 تدوین مقررات بکارگیری شبکه‌های نسل آتی NGN درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
53 انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه کشور برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
54 آمایش اقتصادی کشور از حیث توسعه سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT (مطالعه موردی استان اصفهان) برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55 طراحی سایت و استخراج جداول بانک اطلاعات قوانین و مقررات وزارت برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت
56 ایجاد تمهیدات لازم به منظور تهیه پیش نویس قانون دولت الکترونیکی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) معاونت فناوری اطلاعات
57 تهیه و تدوین سند اشتغال بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاونت ارتباطات و برنامه ریزی وزارت
58 تدوین RFP طرح جامع شرکت ارتباطات زیرساخت و انتخاب مشاور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
59 مهندسی مجدد ماموریت پست برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) شرکت پست و دفتر نوسازی و تحول اداری
60 تدوین طرح جامع چگونگی حضور فعال و موثر در مجامع بین الملل برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) معاون آموزش، پژوهش و اموربین الملل وزارت

صفحه‌ها