بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
61 امکانسنجی و ارائه برنامه اجرایی طرح بومی سازی نرم افزارهای طراحی و بهینه سازی رادیویی شبکه‌های 3G و wiMAX درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
62 امکانسنجی طراحی، ساخت و بکارگیری رادیوهای موج میلی متری در کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
63 پایش و راهبری پروژه طراحی و پیاده سازی پایلوت پژوهشی شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مدیریت شبکه، امورمشتریان و صدور صورتحساب درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
64 پایش و راهبری پروژه طراحی و پیاده سازی پایلوت پژوهشی شبکه ملی اطلاعات در حوزه فناوری، شبکه و کاربر درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
65 بررسی و تحلیل فناوریهای نوین سیار باند وسیع و پیشنهاد سناریوهای مختلف بکارگیری آنها در شبکه دسترسی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
66 تدوین سناریوهای مختلف بکارگیری رادبوهای شناختگر جهت مدیریت پویای طیف و تاثیر آن بر جنبه‌های فنی، مقرراتی و اقتصادی مدیریت طیف رادیویی کشور درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
67 ارائه مشاوره در آزمایش، تحویل و بهره برداری شبکه IP/MPLS ملی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
68 بررسی مسائل و ارائه راهکار به منظور اجرایی شدن و ایجاد امکان نظارت بر موافقت نامه سطح خدمات SLA لینک‌های نقطه به نقطه درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
69 مشاوره و نظارت بر شبکه IP/MPLS ملی درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) شرکت ارتباطات زیرساخت
70 تدوین چارچوب‌ها و تهیه دستورالعمل‌های مدیریت داده‌های مکانی GIS و SDI وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صفحه‌ها