بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ردیف عنوان نوع پروژه سبد پژوهشی مشتری
51 توسعه سیستم‌ها و واسط‌های مدیریت شبکه با استفاده از ابزارهای متن باز (مرحله اول) برون‌سپاری خدمات و تولیدات (سبد ۱) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
52 طراحی و ساخت نمونه فضایی دی مالتی پلکسر و مالتی پلکسر باند ku از نوع Dual mode برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
53 طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن باند ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
54 طراحی، ساخت، تست و تجمیع نمونه مهندسی ترانسپوندر باند ku برای محموله مخابراتی برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فضایی ایران
55 راهبری و پایش پروژه‌های طراحی و ساخت نمونه مهندسی آنتن باند Ku برای استفاده در محموله مخابراتی ماهواره GEO درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
56 بررسی و تحلیل کیفیت سرویس و مدیریت SLA شرکت ارتباطات زیر ساخت با تاکید بر شبکه IP/MPLS و ارائه راه کار مناسب برون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات زیرساخت
57 طراحی و ساخت نمونه مهندسی پایانه تلفنی مبتنی بر IP&Video phone) IP ) درون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
58 طراحی و پیاده سازی نرم افزار شبیه سازی شبکه مخابرات نوری با قابلیت تحلیل OFF LINE و مدیریت اطلاعات برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
59 راه اندازی پایلوت شبکه بحران ترکیبی HAPS و ماهواره برای پشتیبانی مشترکین شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) در نقاط آسیب دیده درون‌سپاری پژوهش‌های بنیادی و راهبردی (سبد ۳) شرکت ارتباطات سیار
60 طراحی،ساخت، تست و تجمیع نمونه مهندسی ترانسپوندر باند ku برون‌سپاری پژوهش‌های کاربردی و نمونه‌سازی (سبد ۲) سازمان فضایی ایران

صفحه‌ها