بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

جلسه نهم فروم کلان داده ها با موضوع حکمرانی داده ها

زمان برگزاری: 10/02/1397 - 14:00 الی 16:00
نوع: سخنرانی
زبان: فارسی
سازمان ارائه دهنده:
ارائه دهنده: دكتر احسان آريانيان، دكتر ايوب محمديان، دكتر رضا ايازي، دكتر مرتضي سرگلزايي جوان، دكتر سارا مرتضي قلي، دكتر شيما عطار و دكتر ماندانا فرزانه
تلفن تماس:
مکان: سالن فردوسي
نشانی تارنما:

حکمرانی داده ها به عنوان یک فرآیند کل نگر در دو سطح سازمانی و ملی جهت مدیریت داده از منظر رعایت حقوق وضع‌شده در زمینه داده ها، انطباق فرآیندهای مدیریت داده با قوانین و مقررات، کاهش ریسک و ارتقای ارزش تصمیمات اخذشده بر مبنای داده ها، حفظ و ارتقای کیفیت داده‌ها و مدیریت چرخه حیات داده ها مطرح می باشد. حکمرانی داده ها در سطح ملی به مجموعه ای از سیاست ها، اقدامات، فرایندها، استانداردها و نظارت‌هایی اطلاق می شود که به‌منظور مدیریت داده ها و رفع و به حداقل رساندن چالش های موجود در زمینه‌های مختلف قانونی، اجتماعی، محیطی، عملیاتی و کسب وکاری وضع و اجرا می شود. حکمرانی ملی داده‌ها می‌تواند با مدیریت چرخه حیات داده‌ها در سطح کشور، تبیین هر چه‌بهتر مسئولیت‌های مربوط به داده‌ها و تدقیق ساختار داده‌های بخش‌های مختلف، عدم یکپارچگی داده‌ها را از میان برده و در قالب یک نظام تحولی نوآوری منجر به ایجاد اشتغال، افزایش نوآوری در اقتصاد و کسب ارزش اقتصادی از داده‌ها در سطح ملی گردد. در این پنل، موضوعات "چارچوب‌ها و مدل‌های حاکمیت داده در سطح سازمانی و ملی"، "اصول حکمرانی داده ها"، "نقش‌ها و وظایف بازیگران مختلف حكمراني داده‌ها"، "رویه‌ها و مقررات موجود در زمینه حکمرانی داده ها در کشور"،  "تجربیات جهانی در حوزه حكمراني داده ها" و " رویه‌ها و استانداردهای مورد نیاز حکمرانی ملی داده" مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

مستنداتی یافت نشد.