بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

انتصاب مشاور رئیس پژوهشگاه در امور ایثارگران

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای حسین حیدر اتابکی  به سمت "مشاور رئیس پژوهشگاه در امور ایثارگران " منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن... 1397/10/03

انتصاب سرپرست گروه توسعه کسب وکار و کارآفرینی فاوا

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس آرش معبودی حسن لویی به سمت "سرپرست گروه توسعه کسب وکار و کارآفرینی فاوا "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1397/09/05

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس علی شیخ حسنی  به سمت "سرپرست معاونت پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و... 1397/09/05

انتصاب دستیار رئیس پژوهشگاه در امور جوانان

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس کلاتهایی  به سمت "دستیار رئیس پژوهشگاه در امور جوانان"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1397/05/22

انتصاب مدیر دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای مهندس مهدی قیومی  به سمت "مدیر دفتر بازرسی، نظارت و رسیدگی به شکایات"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات... 1397/01/29

انتصاب سرپرست گروه سامانه های پردازش وب و رایا زبان

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس معصومه عظیم زاده  به سمت " سرپرست گروه سامانه های پردازش وب و رایا زبان"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/12/23

انتصاب مدیر دفتر آموزش, همکاریهای علمی و بین المللی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، آقای دکتر علیرضا یاری به سمت " مدیر دفتر آموزش، همکاری های علمی و بین المللی"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات... 1396/12/23

انتصاب سرپرست گروه ارزیابی امنیت شبکه ها و سامانه ها

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس مژگان ملائی سنگلجی به سمت " سرپرست گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه ها"منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری... 1396/12/23

انتصاب سرپرست گروه سکوهای فناوری اطلاعات

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، خانم مهندس زهرا گل میرزایی به سمت " سرپرست گروه سکوهای فناوری اطلاعات "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات متن حکم... 1396/12/23

انتصاب مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی

طی حکمی از سوی دکتر محمد خوانساری، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)،  خانم دکتر نسرین دسترنج  به سمت "مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی "منصوب شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات... 1396/12/23

صفحه‌ها